RK Informatika

WEB ORRIA

Web orria eta Interneteko oinarrizko presentzia

Kategoria honen helburu nagusia web orri bat izatea da, Interneten ikusgarritasuna emateko.

Zer moduz, irtenbide hau partekatzea?

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Funtzionaltasunak eta zerbitzuak

 • Domeinua: Zure webguneko domeinurik ez baduzu, gutxienez hamabi hilabeteko epea emango zaizu. Jabariaren titulartasuna zurea izango da erabat.

 • Hosting: Webgunearen ostatua ere eskura izango duzu gutxienez hamabi hilabetez.

 • Webgunearen diseinua: Zerbitzuaren zati gisa webgunearen egitura izango duzu, gutxienez 3 atalekin. Webgune bateko orrialdeak edo atalak dira, hala nola: hasierako orria (Landing Page), enpresaren aurkezpena, harremanetarako inprimakia, produktuen deskribapena, harremanetarako datuak, gunearen mapa (sitemap), etab.

 • Zure webgunea: ezin hobeto egokituko da edozein gailutara.

 • Erabilerraztasuna: Zure webgunearen diseinuak WCAG-2.1 jarraibideen AA mailako adostasun-irizpideak beteko ditu.

 • Interneteko oinarrizko posizionamendua: Bilaketa-motor nagusiek (On-Page) ezin izango dute dexatu zure ETEaren informazioa.

 • Autogestionagarria: Edukiak kudeatzeko plataforma bat ere izango duzu, zure webguneko edukiak aldatu ahal izateko laguntzarik gabe.

 • Bilatzaileetan presentzia optimizatzea (oinarrizko SEO): Gako-hitzen analisia, 2 orrialdeko edo ataleko SEO On-Page, edukiaren indexazioa eta hierarkizazioa.

 • Multidioma: Zure webgunea multidiomarako prestatuta eta hizkuntza batera itzulita edukitzeko aukera emango zaizu, baita gaztelaniara ere.

Laguntzaren gehieneko zenbatekoa

 • 0 < 3 langile: 2.000€

 • 3 < 9 langile: 2.000€

 • 10 < 50 langile: 2.000€

Funtzionaltasunak eta zerbitzuak

 • Domeinua: Zure webguneko domeinurik ez baduzu, gutxienez hamabi hilabeteko epea emango zaizu. Jabariaren titulartasuna zurea izango da erabat.

 • Hosting: Webgunearen ostatua ere eskura izango duzu gutxienez hamabi hilabetez.

 • Webgunearen diseinua: Zerbitzuaren zati gisa webgunearen egitura izango duzu, gutxienez 3 atalekin. Webgune bateko orrialdeak edo atalak dira, hala nola: hasierako orria (Landing Page), enpresaren aurkezpena, harremanetarako inprimakia, produktuen deskribapena, harremanetarako datuak, gunearen mapa (sitemap), etab.

 • Zure webgunea: ezin hobeto egokituko da edozein gailutara.

 • Erabilerraztasuna: Zure webgunearen diseinuak WCAG-2.1 jarraibideen AA mailako adostasun-irizpideak beteko ditu.

 • Interneteko oinarrizko posizionamendua: Bilaketa-motor nagusiek (On-Page) ezin izango dute dexatu zure ETEaren informazioa.

 • Autogestionagarria: Edukiak kudeatzeko plataforma bat ere izango duzu, zure webguneko edukiak aldatu ahal izateko laguntzarik gabe.

 • Bilatzaileetan presentzia optimizatzea (oinarrizko SEO): Gako-hitzen analisia, 2 orrialdeko edo ataleko SEO On-Page, edukiaren indexazioa eta hierarkizazioa.

 • Multidioma: Zure webgunea multidiomarako prestatuta eta hizkuntza batera itzulita edukitzeko aukera emango zaizu, baita gaztelaniara ere.

Laguntzaren gehieneko zenbatekoa

 • 0 < 3 langile: 2.000€

 • 3 < 9 langile: 2.000€

 • 10 < 50 langile: 2.000€

Zer moduz, irtenbide hau partekatzea?

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Baldintza guztiak betetzen badituzu, eskatu zure Kit bonu digitala

1 – 1 eta 49 langile artean izatea
2 – Enpresa txikia, mikroenpresa edo autoenplegu-egoeran dagoen pertsona izatea, 651/2014 (EB) Erregelamenduaren i eranskineko definizioen arabera.
3 – Krisian dagoen enpresatzat ez hartzea, aipatutako erregelamenduaren 2.18 artikuluan xedatutakoaren arabera.
4 – Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea
5 – Dirulaguntzei buruzko lege orokorrean aurreikusitako beste debekuren batean sartuta ez egotea.
6 – Zerga Administrazioko Estatu Agentziako enpresarien, profesionalen eta atxikitzaileen erroldan edo foru-zerga administrazioaren errolda baliokidean inskribatuta egotea
7 – Europako Batzordearen aldez aurreko erabaki baten ondoren, berreskuratzeko agindu baten mende ez egotea.
8 – Minimis laguntzen muga ez gainditzea