RK Informatika

SARE SOZIALEN KUDEAKKETA

Sare sozialen kudeaketa

Kategoria honen helburu nagusia zure enpresa sare sozialetan sustatzea da.

Zer moduz, irtenbide hau partekatzea?

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Funtzionaltasunak eta zerbitzuak

 • Social Media Plan: Sare sozialen estrategia bat izango duzu, zure misioarekin eta ikuspegiarekin bat datorrena, garrantzitsua izan dadin eta zure bezero potentzialekin konekta dezan, eta dagoeneko hala diren erabiltzaileak fidelizatu ditzan.
 • Sare sozialen monitorizazioa: Ekintzek sare sozialetan dituzten inpaktuak aldian behin monitorizatuta eta kontrolatuta izango dituzu, zure emaitzak ikusteko eta estrategiaren helburuak betetzen ari zaren jakiteko.
 • Sarearen optimizazioa/Gizarte Ikuskaritza Ertaina: Errendimendua optimizatzen lagunduko dizu, hainbat kanal sozial aztertuz.
 • Errede sozialen kudeaketa: Konponbidea emateko hautatu duzun Agente Digitalizatzaileak gutxienez sare sozial batean emango dizu profila/erabiltzailea.
 • Hileko postak argitaratzea: I, II eta III segmentuetarako, Agente Digitalizatzaileak gutxienez 4-8 sarrera (post) argitaratuko ditu hilean zure sare sozialetan. IV eta V segmentuen kasuan, gutxienez 12 post izango dira hilean.
 • Entzute aktiboko estrategia bat aplikatzea: Zure sare sozialak ikuskatzen lagunduko dizu. (IV. eta V. segmentuetarako bakarrik)
 • Hileko ikus-entzunezko edukia sortzea: Agente Digitalizatzailea arduratuko da, gutxienez, ikus-entzunezko edukia duten bi sarrera (post) sortzeaz eta argitaratzeaz. (IV. eta V. segmentuetarako bakarrik)

Laguntzaren gehieneko zenbatekoa

 • 0 < X < 3 langile: 2.000€
 • 3 ≤ X < 10 langile: 2.500€
 • 10 ≤ X < 50 langile: 2.500€
 • 50* ≤  X < 100 langile: 2.500€
 • 100 ≤  X < 250 langile: 2.500€

Funtzionaltasunak eta zerbitzuak

 • Social Media Plan: Sare sozialen estrategia bat izango duzu, zure misioarekin eta ikuspegiarekin bat datorrena, garrantzitsua izan dadin eta zure bezero potentzialekin konekta dezan, eta dagoeneko hala diren erabiltzaileak fidelizatu ditzan.
 • Sare sozialen monitorizazioa: Ekintzek sare sozialetan dituzten inpaktuak aldian behin monitorizatuta eta kontrolatuta izango dituzu, zure emaitzak ikusteko eta estrategiaren helburuak betetzen ari zaren jakiteko.
 • Sarearen optimizazioa/Gizarte Ikuskaritza Ertaina: Errendimendua optimizatzen lagunduko dizu, hainbat kanal sozial aztertuz.
 • Errede sozialen kudeaketa: Konponbidea emateko hautatu duzun Agente Digitalizatzaileak gutxienez sare sozial batean emango dizu profila/erabiltzailea.
 • Hileko postak argitaratzea: I, II eta III segmentuetarako, Agente Digitalizatzaileak gutxienez 4-8 sarrera (post) argitaratuko ditu hilean zure sare sozialetan. IV eta V segmentuen kasuan, gutxienez 12 post izango dira hilean.
 • Entzute aktiboko estrategia bat aplikatzea: Zure sare sozialak ikuskatzen lagunduko dizu. (IV. eta V. segmentuetarako bakarrik)
 • Hileko ikus-entzunezko edukia sortzea: Agente Digitalizatzailea arduratuko da, gutxienez, ikus-entzunezko edukia duten bi sarrera (post) sortzeaz eta argitaratzeaz. (IV. eta V. segmentuetarako bakarrik)

Laguntzaren gehieneko zenbatekoa

 • 0 < X < 3 langile: 2.000€
 • 3 ≤ X < 10 langile: 2.500€
 • 10 ≤ X < 50 langile: 2.500€
 • 50* ≤  X < 100 langile: 2.500€
 • 100 ≤  X < 250 langile: 2.500€

Zer moduz, irtenbide hau partekatzea?

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Baldintza guztiak betetzen badituzu, eskatu zure Kit bonu digitala

1 – 1 eta 49 langile artean izatea
2 – Enpresa txikia, mikroenpresa edo autoenplegu-egoeran dagoen pertsona izatea, 651/2014 (EB) Erregelamenduaren i eranskineko definizioen arabera.
3 – Krisian dagoen enpresatzat ez hartzea, aipatutako erregelamenduaren 2.18 artikuluan xedatutakoaren arabera.
4 – Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea
5 – Dirulaguntzei buruzko lege orokorrean aurreikusitako beste debekuren batean sartuta ez egotea.
6 – Zerga Administrazioko Estatu Agentziako enpresarien, profesionalen eta atxikitzaileen erroldan edo foru-zerga administrazioaren errolda baliokidean inskribatuta egotea
7 – Europako Batzordearen aldez aurreko erabaki baten ondoren, berreskuratzeko agindu baten mende ez egotea.
8 – Minimis laguntzen muga ez gainditzea