RK Informatika

MERKATARITZA ELEKTRONIKOA

MERKATARITZA ELEKTRONIKOA

Kategoriaren helburu nagusia da produktuak eta/edo zerbitzuak salerosteko web orria sortzea, baliabide digitalak erabiliz horiek trukatzeko. Zure markari ikusgarritasuna emateaz gain, e-commerce edo online denda bat izango duzu.

Zer moduz, irtenbide hau partekatzea?

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Funtzionaltasunak eta zerbitzuak

 • Online denda edo E-Commerce sortzea eta produktuen katalogoan alta ematea: Zure online dendan katalogo bat izango duzu eskura, eta bertan zure produktuak eskuragarri egongo dira altaren, inportazioaren edo kargaren bidez. Soluzioak zure produktuen 100 erreferentzia kargatzen ditu gutxienez, zenbaki hori ez baduzu izan ezik, kasu horretan txikiagoa izan baitaiteke.
 • Ordaintzeko metodoak: Aukeratu duzun agente digitalizatzaileak zure online dendan konfiguratu eta integratuko ditu ordaintzeko metodoak.
 • Responsive Diseinua: Zure E-Commerce mota guztietako gailuetan erabili ahal izango da.
 • Irisgarritasuna: Zure online dendaren diseinuak WCAG-2.1 jarraibideen AA mailako adostasun-irizpideak beteko ditu.
 • Interneteko oinarrizko posizionamendua: Zure negozioaren oinarrizko informazioa, hala nola enpresaren kontaktua eta profila, enpresen eta profesionalen orri nagusietan kokatzea lortuko duzu.
 • Bilatzaileetan presentzia optimizatzea (SEO): Agente digitalizatzailea arduratuko da gako-hitzen, gaitasun-hitzen, SEO On-Pageren (gehienez bi orrialde edo atal) azterketa egiteaz, posizionamendu ona izan dezazun. Halaber, hiru hilean behin edukiak eta jarraipen-txostenak indexatu eta hierarkizatuko ditu.
 • Autogestionagarria: Edukiak kudeatzeko plataforma bat ere izango duzu, zure webguneko edukiak aldatu ahal izateko laguntzarik gabe.
 • Produktuen feed edo indize bat sortzea: Produktu-feed edo -indize bat sortuko da bilatzaileetan txertatzeko (IV. eta V. segmentuetarako soilik).
 • Bidaltzeko moduak: Zure online dendako produktuak modu digitalean eta/edo fisikoan bidaltzeko metodoak konfiguratuta eta integratuta izango dituzu.

Laguntzaren gehieneko zenbatekoa

 • 0 < X < 3 langileak: 2.000€

 • 3 ≤ X < 10 langileak: 2.000€

 • 10 ≤ X < 50 langileak: 2.000€

 • 50* ≤  X < 100 langileak: 5.000€

 • 100 ≤  X < 250 langileak: 5.000€

Funtzionaltasunak eta zerbitzuak

 • Online denda edo E-Commerce sortzea eta produktuen katalogoan alta ematea: Zure online dendan katalogo bat izango duzu eskura, eta bertan zure produktuak eskuragarri egongo dira altaren, inportazioaren edo kargaren bidez. Soluzioak zure produktuen 100 erreferentzia kargatzen ditu gutxienez, zenbaki hori ez baduzu izan ezik, kasu horretan txikiagoa izan baitaiteke.
 • Ordaintzeko metodoak: Aukeratu duzun agente digitalizatzaileak zure online dendan konfiguratu eta integratuko ditu ordaintzeko metodoak.
 • Responsive Diseinua: Zure E-Commerce mota guztietako gailuetan erabili ahal izango da.
 • Irisgarritasuna: Zure online dendaren diseinuak WCAG-2.1 jarraibideen AA mailako adostasun-irizpideak beteko ditu.
 • Interneteko oinarrizko posizionamendua: Zure negozioaren oinarrizko informazioa, hala nola enpresaren kontaktua eta profila, enpresen eta profesionalen orri nagusietan kokatzea lortuko duzu.
 • Bilatzaileetan presentzia optimizatzea (SEO): Agente digitalizatzailea arduratuko da gako-hitzen, gaitasun-hitzen, SEO On-Pageren (gehienez bi orrialde edo atal) azterketa egiteaz, posizionamendu ona izan dezazun. Halaber, hiru hilean behin edukiak eta jarraipen-txostenak indexatu eta hierarkizatuko ditu.
 • Autogestionagarria: Edukiak kudeatzeko plataforma bat ere izango duzu, zure webguneko edukiak aldatu ahal izateko laguntzarik gabe.
 • Produktuen feed edo indize bat sortzea: Produktu-feed edo -indize bat sortuko da bilatzaileetan txertatzeko (IV. eta V. segmentuetarako soilik).
 • Bidaltzeko moduak: Zure online dendako produktuak modu digitalean eta/edo fisikoan bidaltzeko metodoak konfiguratuta eta integratuta izango dituzu.

Laguntzaren gehieneko zenbatekoa

 • 0 < X < 3 langileak: 2.000€

 • 3 ≤ X < 10 langileak: 2.000€

 • 10 ≤ X < 50 langileak: 2.000€

 • 50* ≤  X < 100 langileak: 5.000€

 • 100 ≤  X < 250 langileak: 5.000€

Zer moduz, irtenbide hau partekatzea?

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Baldintza guztiak betetzen badituzu, eskatu zure Kit bonu digitala

1 – 1 eta 49 langile artean izatea
2 – Enpresa txikia, mikroenpresa edo autoenplegu-egoeran dagoen pertsona izatea, 651/2014 (EB) Erregelamenduaren i eranskineko definizioen arabera.
3 – Krisian dagoen enpresatzat ez hartzea, aipatutako erregelamenduaren 2.18 artikuluan xedatutakoaren arabera.
4 – Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea
5 – Dirulaguntzei buruzko lege orokorrean aurreikusitako beste debekuren batean sartuta ez egotea.
6 – Zerga Administrazioko Estatu Agentziako enpresarien, profesionalen eta atxikitzaileen erroldan edo foru-zerga administrazioaren errolda baliokidean inskribatuta egotea
7 – Europako Batzordearen aldez aurreko erabaki baten ondoren, berreskuratzeko agindu baten mende ez egotea.
8 – Minimis laguntzen muga ez gainditzea