RK Informatika

FAKTURAZIO ELEKTRONIKOA "TicketBAI"

Fakturazio elektronikoa "TicketBAI"

Irtenbide honekin, zure bezeroen eta hornitzaileen fakturen jaulkipen- eta jasotze-fluxua digitalizatuta eduki ahal izango duzu, zure negozio-prozesuen digitalizazioa eta sekurizazioa ziurtatuz.

Zer moduz, irtenbide hau partekatzea?

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Funtzionaltasunak eta zerbitzuak

 • Formatu egituratuko fakturak: egiteko aukera izango duzu formatu egituratuetan, gutxienez FACTURA-E formatuan, haien tratamendu automatizatua errazteko.
 • Mugarik gabeko fakturak: Jaulki eta faktura kopuru mugagabea jaso ahal izango duzu.
 • Mugarik gabeko bezeroak: Fakturak bezero kopuru mugagabe bati bidaltzeko gaitasuna izango duzu.
 • Mugarik gabeko produktu edo zerbitzuak: Katalogoaren barruan fakturatu daitezkeen produktu eta/edo zerbitzuen kopuru mugagabea sortu ahal izango duzu.
 • Fakturak bidaltzea eta jasotzea: Zure aukerako agente digitalizatzaileak ezarritako konponbideari esker, faktura elektronikoak zuzenean bidali eta jaso ahal izango dituzu, posta elektronikoz gutxienez.
 • Fakturak pertsonalizatuak: Izango dira, zure logotipoaren hautaketa barne.
 • Segurtasun-kopiak egin: Ahal izango dituzu, egunean behin gutxienez. I, II edo III segmentuetakoak bazara, gutxienez GB 1 izango duzu fakturetarako. IV eta V segmentuetarako gutxienez 10 GBko biltegiratze bat emango da.
 • Beste soluzio batzuekin integratzea: Konponbideak APIak edo Web Services eduki beharko ditu, beste tresna batzuekin integratzeko, eta datuak eskuz kargatzeko aukera eman beharko du.
 • Fakturen muga-egunaren kontrola: Fakturen epemuga kontrolatzeko sistema bat izango duzu.
 • Fakturazio-erregistroa sortzea: Konponbideak aukera emango dizu fakturazio-erregistro bat sortzeko, aldi berean edo faktura bakoitza egin aurretik.
 • Egiazta daitezkeen fakturak jaulkitzea: Konponbideak fakturen jaulkipena gaitu beharko du, paperean zein elektronikoki, erosleak Zerga Agentziarekin egiaztatu ahal izateko.
 • Aurrez aurreko egiaztapena: Konponbideak aukera eman beharko du agintari eskudunek fakturazio-erregistroa aurrez aurre egiaztatzeko.
 • Konponbideak ekoizlearen: Edo garatzailearen erantzukizunpeko adierazpen bat izan beharko du, softwareak indarrean dagoen zerga-araudia betetzen duela egiaztatzeko.
 • Betetzea: Araudi aplikagarria betetzen dela ziurtatu ahal izango duzu, zehazki 1619/2012 Errege Dekretuaren fakturazio-betebeharrak arautzen dituen Erregelamendua, Tributuei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorraren 29.2.j) artikuluko baldintzak eta hura garatzeko araudia, bai eta aplikatu beharreko edozein araudi ere.

Laguntzaren gehieneko zenbatekoa

 • 0 < X < 3 langileak: 1.000€ (erabiltzaile 1 barne)
 • 3 ≤ X < 10 langileak: 2.000€ (3 erabiltzaile barne)
 • 10 ≤ X < 50 langileak: 2.000€ (3 erabiltzaile barne)
 • 50* ≤ X < 100 langileak: 3.000€ (6 erabiltzaile barne)
 • 100 ≤ X < 250 langileak: 3.000€ (6 erabiltzaile barne)

*IV. segmentuan, urteko negozio-bolumena eta urteko balantze orokorra (10 milioi euro) gainditzen duten 50 langile baino gutxiagoko enpresak sartzen dira.

Funtzionaltasunak eta zerbitzuak

 • Formatu egituratuko fakturak: egiteko aukera izango duzu formatu egituratuetan, gutxienez FACTURA-E formatuan, haien tratamendu automatizatua errazteko.
 • Mugarik gabeko fakturak: Jaulki eta faktura kopuru mugagabea jaso ahal izango duzu.
 • Mugarik gabeko bezeroak: Fakturak bezero kopuru mugagabe bati bidaltzeko gaitasuna izango duzu.
 • Mugarik gabeko produktu edo zerbitzuak: Katalogoaren barruan fakturatu daitezkeen produktu eta/edo zerbitzuen kopuru mugagabea sortu ahal izango duzu.
 • Fakturak bidaltzea eta jasotzea: Zure aukerako agente digitalizatzaileak ezarritako konponbideari esker, faktura elektronikoak zuzenean bidali eta jaso ahal izango dituzu, posta elektronikoz gutxienez.
 • Fakturak pertsonalizatuak: Izango dira, zure logotipoaren hautaketa barne.
 • Segurtasun-kopiak egin: Ahal izango dituzu, egunean behin gutxienez. I, II edo III segmentuetakoak bazara, gutxienez GB 1 izango duzu fakturetarako. IV eta V segmentuetarako gutxienez 10 GBko biltegiratze bat emango da.
 • Beste soluzio batzuekin integratzea: Konponbideak APIak edo Web Services eduki beharko ditu, beste tresna batzuekin integratzeko, eta datuak eskuz kargatzeko aukera eman beharko du.
 • Fakturen muga-egunaren kontrola: Fakturen epemuga kontrolatzeko sistema bat izango duzu.
 • Fakturazio-erregistroa sortzea: Konponbideak aukera emango dizu fakturazio-erregistro bat sortzeko, aldi berean edo faktura bakoitza egin aurretik.
 • Egiazta daitezkeen fakturak jaulkitzea: Konponbideak fakturen jaulkipena gaitu beharko du, paperean zein elektronikoki, erosleak Zerga Agentziarekin egiaztatu ahal izateko.
 • Aurrez aurreko egiaztapena: Konponbideak aukera eman beharko du agintari eskudunek fakturazio-erregistroa aurrez aurre egiaztatzeko.
 • Konponbideak ekoizlearen: Edo garatzailearen erantzukizunpeko adierazpen bat izan beharko du, softwareak indarrean dagoen zerga-araudia betetzen duela egiaztatzeko.
 • Betetzea: Araudi aplikagarria betetzen dela ziurtatu ahal izango duzu, zehazki 1619/2012 Errege Dekretuaren fakturazio-betebeharrak arautzen dituen Erregelamendua, Tributuei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorraren 29.2.j) artikuluko baldintzak eta hura garatzeko araudia, bai eta aplikatu beharreko edozein araudi ere.

Laguntzaren gehieneko zenbatekoa

 • 0 < X < 3 langileak: 1.000€ (erabiltzaile 1 barne)
 • 3 ≤ X < 10 langileak: 2.000€ (3 erabiltzaile barne)
 • 10 ≤ X < 50 langileak: 2.000€ (3 erabiltzaile barne)
 • 50* ≤ X < 100 langileak: 3.000€ (6 erabiltzaile barne)
 • 100 ≤ X < 250 langileak: 3.000€ (6 erabiltzaile barne)

*IV. segmentuan, urteko negozio-bolumena eta urteko balantze orokorra (10 milioi euro) gainditzen duten 50 langile baino gutxiagoko enpresak sartzen dira.

Zer moduz, irtenbide hau partekatzea?

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Baldintza guztiak betetzen badituzu, eskatu zure Kit bonu digitala

1 – 1 eta 49 langile artean izatea
2 – Enpresa txikia, mikroenpresa edo autoenplegu-egoeran dagoen pertsona izatea, 651/2014 (EB) Erregelamenduaren i eranskineko definizioen arabera.
3 – Krisian dagoen enpresatzat ez hartzea, aipatutako erregelamenduaren 2.18 artikuluan xedatutakoaren arabera.
4 – Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea
5 – Dirulaguntzei buruzko lege orokorrean aurreikusitako beste debekuren batean sartuta ez egotea.
6 – Zerga Administrazioko Estatu Agentziako enpresarien, profesionalen eta atxikitzaileen erroldan edo foru-zerga administrazioaren errolda baliokidean inskribatuta egotea
7 – Europako Batzordearen aldez aurreko erabaki baten ondoren, berreskuratzeko agindu baten mende ez egotea.
8 – Minimis laguntzen muga ez gainditzea