RK Informatika

BULEGO BIRTUALA

Bulego birtualeko zerbitzuak eta tresnak

Kategoria honen helburu nagusia da zure enpresan soluzio interaktibo eta funtzionalak ezartzea, zure langileen arteko lankidetza eraginkorragoa izan dadin.

Zer moduz, irtenbide hau partekatzea?

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Funtzionaltasunak eta zerbitzuak

 • Lantaldeetan lankidetzan aritzea: Hornitzailearen laguntza izango duzu taldeak sortzeko edo kudeatzeko prozesuan, proiektuen kudeaketa kolaboratiborako, baliabideak eta/edo ezagutzak partekatzeko, arazoak konpontzeko edo asmatzeko prozesuetan taldeak elkarreraginean aritzeko tresnak emateko, eta lan-fluxuak, zereginak eta abar konfiguratzeko eta pertsonalizatzeko.
 • Artxiboak gorde eta partekatu: TB 1 biltegiratuta izango duzu.
 • Bateragarritasuna gailu mugikorrekin: Zure soluzioa bateragarria izango da gailu mugikorrekin.
 • Egutegia eta agenda: Egutegi bat eta aurreikusitako zereginak antolatzeko aukera emango dizu

Laguntzaren gehieneko zenbatekoa

 • 0 < X < 3 langileak: 250€/erabiltzailea (2 erabiltzaile gehienez)

 • 3 ≤ X < 10 langileak: 250€/erabiltzailea (9 erabiltzaile gehienez)

 • 10 ≤ X < 50 langileak: 250€/erabiltzailea (48 erabiltzaile gehienez)

 • 50* ≤  X < 100 langileak: 250€/erabiltzailea (99 erabiltzaile gehienez)

 • 100 ≤  X < 250 langileak: 250€/erabiltzailea (116 erabiltzaile gehienez)

Funtzionaltasunak eta zerbitzuak

 • Lantaldeetan lankidetzan aritzea: Hornitzailearen laguntza izango duzu taldeak sortzeko edo kudeatzeko prozesuan, proiektuen kudeaketa kolaboratiborako, baliabideak eta/edo ezagutzak partekatzeko, arazoak konpontzeko edo asmatzeko prozesuetan taldeak elkarreraginean aritzeko tresnak emateko, eta lan-fluxuak, zereginak eta abar konfiguratzeko eta pertsonalizatzeko.
 • Artxiboak gorde eta partekatu: TB 1 biltegiratuta izango duzu.
 • Bateragarritasuna gailu mugikorrekin: Zure soluzioa bateragarria izango da gailu mugikorrekin.
 • Egutegia eta agenda: Egutegi bat eta aurreikusitako zereginak antolatzeko aukera emango dizu

Laguntzaren gehieneko zenbatekoa

 • 0 < X < 3 langileak: 250€/erabiltzailea (2 erabiltzaile gehienez)

 • 3 ≤ X < 10 langileak: 250€/erabiltzailea (9 erabiltzaile gehienez)

 • 10 ≤ X < 50 langileak: 250€/erabiltzailea (48 erabiltzaile gehienez)

 • 50* ≤  X < 100 langileak: 250€/erabiltzailea (99 erabiltzaile gehienez)

 • 100 ≤  X < 250 langileak: 250€/erabiltzailea (116 erabiltzaile gehienez)

Zer moduz, irtenbide hau partekatzea?

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Baldintza guztiak betetzen badituzu, eskatu zure Kit bonu digitala

1 – 1 eta 49 langile artean izatea
2 – Enpresa txikia, mikroenpresa edo autoenplegu-egoeran dagoen pertsona izatea, 651/2014 (EB) Erregelamenduaren i eranskineko definizioen arabera.
3 – Krisian dagoen enpresatzat ez hartzea, aipatutako erregelamenduaren 2.18 artikuluan xedatutakoaren arabera.
4 – Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea
5 – Dirulaguntzei buruzko lege orokorrean aurreikusitako beste debekuren batean sartuta ez egotea.
6 – Zerga Administrazioko Estatu Agentziako enpresarien, profesionalen eta atxikitzaileen erroldan edo foru-zerga administrazioaren errolda baliokidean inskribatuta egotea
7 – Europako Batzordearen aldez aurreko erabaki baten ondoren, berreskuratzeko agindu baten mende ez egotea.
8 – Minimis laguntzen muga ez gainditzea